SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 1 (Järnväg allmänt)

av BD @, måndag, november 05, 2018, 18:43 (1335 dagar sedan)

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 2

av BD @, måndag, november 05, 2018, 18:51 (1335 dagar sedan) @ BD

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 3

av BD @, måndag, november 05, 2018, 19:03 (1335 dagar sedan) @ BD
Redigerad av BD, måndag, november 05, 2018, 19:09

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]


[image]

[image]

[image]

[image]

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 3

av Oskar F @, måndag, november 05, 2018, 20:04 (1335 dagar sedan) @ BD

(antar att det här var sista meddelandet från BD, annars kanske svaren kommer ...)

Intressant tidsdokument. Om jag sammanfattar några anmärkningsvärda saker:

Det var två vagnagenturer som erbjöd SJ kinesvagnar, men Geijer fick dra sig ur efter att den belgiska verkstaden sagt upp erbjudandet och kvar var då Chr. Ohlsson. Jobbade de parallellt i flera fall?

SJ begärde den 14 mars 1940 (bara några dagar efter beställningen eftersom transporterna till Finland skulle minska kraftigt när man den 13 mars tvingats medla fred med Sovjet) att upphäva beställningen på 150 Ib-vagnar (senare Ibr där "r" står för stor rymd), men den tycks ha genomförts ändå. Kan det vara att Kungl Maj:t någon dag innan redan beviljat medlen som avgjorde?

Leveransen hindrades av de belgiska verkstäderna som hänvisade till en order från Frankrike på all tillverkningskapacitet av godsvagnar eftersom man inte ville ha malmleveranser från Sverige till Tyskland med dessa vagnar. Belgien invaderades den 10 maj 1940 men det här var alltså halvannan månad tidigare. Men vagnarna skulle byggas om i Belgien, när skedde leveranserna?

Vad jag kan se hade SJ 1968 vid UIC-märkningens införande en nummerserie med 335 Ibr-vagnar. Man måste alltså köpt flera vagnar än SJ 150 + BJ 20 vagnar (BJ var först). När köptes de resterande?

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 4

av BD @, måndag, november 05, 2018, 20:35 (1335 dagar sedan) @ BD

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Fortsättning följer.

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 4

av WS @, måndag, november 05, 2018, 22:41 (1335 dagar sedan) @ BD

Intressanta uppgifter!

Sicket bök å strul. Har detta varit allmänt känt?
Blir till att läsa slutklämmen i morgon.. /WS/

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 4

av Turesson, måndag, november 05, 2018, 22:44 (1335 dagar sedan) @ BD

Intressant att även SJ fick ta del av försvarets utökade budget under vinterkriget.
alltså av "de å förskottsstaten för försvarsväsendets av kapitalbudgeten, fonden för förlag till statsverket,uppförda förskottsanslaget"
som står i propositionstexten
och man ser också ett behov att förklara varför man gör denna investering utomlands,

"Med hänsyn till den risk för överdimensionering av statens järnvägar godsvagnspark som anskaffningen onekeligen innesluter,böra tagas"

Även fast landet behövde ALLA investeringar som man kunde få till, så måste man argumentera mot statstjänstemännens klassiska ovilja mot att slösa med statens medel.


Att Tyskarna sedan under sommaren vill sälja vagnarna till Sverige för Reichmark, är samma metod som med vapenleveranserna från Belgien.
Tyskarna tog över landet och "glömde bort" att Sverige hade betalt förskott utan ville ha betalt av Svergie en gång till.
Nu var det ju nya ägare så de gamla avtalen gälde ju inte.


Mvh
/John

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 5

av BD @, onsdag, november 07, 2018, 12:04 (1334 dagar sedan) @ BD

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Fortsättning följer. Notera även att Helge Forssman rätteligen skrevs med dubbeless, ss.

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 6

av BD @, onsdag, november 07, 2018, 12:26 (1334 dagar sedan) @ BD

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Fortsättning följer.

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 7

av BD @, söndag, augusti 16, 2020, 14:51 (685 dagar sedan) @ BD

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 7

av Alex @, söndag, augusti 16, 2020, 18:27 (685 dagar sedan) @ BD

Måste erkänna att jag inte läst all dokumentation men man kan förundras över att denna pågick mitt under ett brinnande världskrig och att Sverige förhandlade med Tyskland som just ockupertat Belgien där vagnarna var tillverkade. Fanns det något särskilt intresse för Tyskland att främja att just den här affären blev genomförd för Sverige?

powered by my little forum