Sv/v 70-tal: Byringe. (Byggnad)

av Eric Henriksson, Sunday, November 02, 2008, 21:57 (5743 dagar sedan) @ Jö L

Tackar för de underbara bilder på forna Nr.Sl.J.

Här kommer lite om Byringe

37,5 möh. Station på högra sidan. N 6568439 E 610811.
Trafik;
18951001=Öppnades som station.
19310701=S.J. övertog trafikeringen i och med förstatligandet.
1932=Signaturen ändrades från Bg till Byr.
1945=Är Byringe en trafikplats med postansvar,
19620527=Blir en håll- och lastageplats underlydande Åkers Styckebruk. Styckegodstrafiken och ilgodset upphörde.
196x=Vagnslastgodstrafiken upphörde mellan 1962 och 1965.
19660522=Persontrafiken nedlades och samtidigt avbemannades stationen.
19901025=Slopades som lastplats.
Bangård;
1895=Från trafikstart består bangården endast av spår I och II. Spår I är huvudspår. Bangårdens längs är c:a 200 m. Växelförregling saknas men stationen skyddas av skivsignaler.
1902=Lastkajer, plattform samt lastplaner omgjordes.
1920=Bangården utvidgades, då spår 2 förlängdes ca 200 m och ett 3:e spår tillkom det så kallade Magasinsspåret.
1926=Infördes kontrollås för huvudväxlarna samt att skivsignalen i östra änden utbyts mot en semafor.
1929=Lastbryggor byggdes väster om station samt ett stickspår utgåendes från spår I till lastbryggorna. Det är von Stockenström som byggde lastbryggorna. En mindre lastbrygga iordningsställdes för mjölkflaskutlastningen vid stationen.
1933=Tillkom ytterligare ett spår.
Byggnad
1894-1895=Stationshuset byggdes av trä med en verandaliknande utbyggnad på långsidan utåt bangården. På denna veranda finns en del urskärningar. Expeditionslokal i mitten av huset, väntsalen belägen i västra änden. Stationsföreståndarens bostad är ordnad så att köket ligger vägg i vägg med expeditionslokalen på övre långsidan. På östra gaveln finns ett större och ett mindre
rum. Dessutom hör till lägenheten ett vindsrum. Godsmagasinet uppfördes samtidigt.
1900=Inreds en enrumslägenhet på vinden avsedd för den stationskarl som placeras vid Byringe station.
1909=Stationshuset byggdes om.
1914=Under året byggdes stationshuset om så att expeditionslokalerna förlades till västra delen av byggnaden, väntsalen i
mitten och i östra ändan iordningsställdes en enrumslägenhet. Bostad för trafikplatsföreståndaren inreddes på övervåningen.
1936=Indras elektriskt ljus i hela stationshusets byggnad.
19930405=Järnvägsstationen samt tomt om 4 423 kvm såldes av S.J. och köpeskillingen var 325 000 kr.
Status m.m.
1898=Trafikens omfattning, antalet försålda biljetter för personbefordran var 4 849 stycken till det sammanlagda försäljningsvärdet av 3 320:45 kronor. Samma år uppgick den sammanlagda vikten av avgående/ankommande gods till 3 709 690 kg.
1900=Station med lastkaj, 49 km från Saltskog4.
1921=Länna socken. Poststationen är förenad med järnvägsstationen. Å bangården finns frilastspår vars totallängd är 33 vagnar
och 1 lastkaj vars längd finns det plats för 1 vagnar. Belysningssystemet är av fotogenbelysningstyp men å bangården är
belysningen av typen luxbelysning.
1926=Länna kommun. 86 km från Stockholm över Södertälje S. Stationsföreståndare C. Lindewall. Poststationen är förenad
med järnvägsstationen. Samhället har telefon, handlande och hantverkare och av industrierna märkas Länna bruk och såg samt
mejeri
1946=Uppgick antalet försålda personbiljetter till 7 536 stycken, 2 616 res- och expressgodsexpeditioner samt 3 687 il- och fraktgodsexpeditioner.
Posten;
18951001=Posten förenades med järnvägsstationen.
1960-talet=Posten avskiljdes från järnvägen och ersattes av lantbrevbärare.

mvh eric


Hela tråden: