Arbetsmiljöverket ändrar ståndpunkt

Johan Vinberg
Inlägg: 31
Blev medlem: 05 jan 2024, 11:09

Arbetsmiljöverket ändrar ståndpunkt

Inlägg av Johan Vinberg »

Först av allt:
Notera att i texten nedan talas det om ”Arbetsgivare”. Arbetsmiljöverket har slagit fast att även föreningar som bostadsrättsföreningar eller museiföreningar ska betraktas som arbetsgivare.
…..............................................................................
Ni har säkert hört talas om att pannoperatörer i Sverige ska från december 2025 ha avlagt en skriftlig tentamen där dennes kunskaper verifieras. Detta oavsett det handlar om operatörer av autoklaver på sjukhus, hetvattenpannor i Bostadsrättsföreningar, pannor i Kraftvärmeverk eller ånglokspannor i museitåg.

Hur pannoperatören har fått sina kunskaper och utbildning lägger man sig inte i.

Nu har dock Arbetsmiljöverket ändrat ståndpunkt efter påtryckningar från fackföreningar, BRF-riksförbund och andra tunga institutioner.

Trots att man skjutit upp kravet på att tentamen ska vara genomförd senast i december 2025 har en 1/5 del av Sveriges 14500 antagna pannoperatörer gjort tentamen. Hälften av dem ”körde” i sitt prov. Resultatet har blivit uppsägningar eller omflyttningar och en begynnande dränering av yrkeskunnigt folk och deras praktiska kompetens. Dessutom räknade en tillsatt intern konsekvensutredning fram att totalkostnader för arbetsgivare, BRF-förening och andra pannägare skulle bli sammanlagt 2,35 miljarder kronor under en femårsperiod. Da hade man med bl.a. den tidskostnad som en arbetsgivare skulle lägga ned för att administrera sin personals tentamen.

Har då MRO (där jag är aktiv vid sidan av ULJ) – som jobbat med frågan i form av lobbyarbete medverkat till beslutet?
Nej knappast – men MRO omnämns i den konsekvensutredning som Arbetsmiljöverket presenterat och som förklarar bakgrunden till kursändringen.

Än är dock inget beslutat utan förväntas ske i sommar 2024.
Det blir ingen lagändring.
Den förordning som förtydligar lagen och har nummer AMF 2017:03 kommer inte slopas och en ny förordning kommer därmed inta ett ges ut.
Istället kommer AMF 2017:03 att bearbetas och all text om tentamen (eller certifiering som man skriver) tas bort.

I sin tur betyder det att reinvesterande texter i AMF 2017:03 fortfarande kommer gälla och ställa krav på ångloksbranschen i Sverige. Därför är förslaget endast i missiv-form och ger därmed förenklade beslutsvägar för arbetsmiljöverkets genraldirektör. MRO är inbjudna att svara på remiss på missivet ifråga. Jag vet inte om JHRF och Järnvägsmuseet är det också?
Dessutom: Arbetsmiljöverket beklagar det merarbete som detta har orsakat alla berörda pannägare.

Resultatet av ovan nämnda konsekvensutredningen är att Arbetsmiljöverket föreslår att inte låta de nya bestämmelserna om ”övervakning av pannor” träda i kraft och att låta kraven från 2002 som gällde innan fortsätta att gälla.

Notera att redan 2002 ställdes det alltså krav på bl.a. alla svenska föreningar med ånglok i drift att man ska ha operatörspersonal (både ånglokseldare och ångloksförare) med dokumenterade kunskaper i att hantera en lokpanna.

Arbetsmiljöverket behåller därför i AFS 2017:03 följande formulering
”4 § Arbetsgivaren (iv vårt fall museiförening eller museum) ska se till att pannoperatören har de dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att övervaka pannor i klass A eller B på ettsäkert sätt. Pannoperatören ska ha tillgång till aktuella driftsinstruktioner om anläggningen”. (i vårt fall ånglokspannan)

Vidare gäller
”En arbetsgivare (i vårt fall museiförening eller museum) som låter pannoperatör övervaka en panna i klass A eller B ska dokumentera uppdraget.”

Dokumentet ska:
1. identifiera den pannoperatör som har uppdraget,
2. upplysa om vilka uppgifter som ingår uppdraget, och
3. ange hur arbetsgivaren säkerställt att 4 § är uppfylld.

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvariga arbetsgivaren ha rutiner för att säkerställa att den som övervakar en panna har ett dokument enligt första stycket från sina respektive arbetsgivare.
Konsekvenser för Sveriges alla ångloksföreningar och museer och som besiktningsföretag som Dekra och KIWA kommer fråga efter med start 2026.

Vid trafik med påeldade ånglok:
 • Upprätta skriftlig handhavandedokumentation för sina pannor inkluderande allt som har med pannans drift och skötsel att göra. Skall vara tillgänglig. (”ska ha tillgång till” ). I detta fall ånglokshytten.
  Utbilda och verifiera kunskaperna hos ånglokspersonalen.
  Tjänstgöringslista med från föreningen behörig personal vid varje trafikeringstillfälle.
  Upprätta en arbetsbeskrivning.
  Ange hur man uppfyllt kraven i 4§.
  Ha dokumentation över att egna och gästeldare från andra föreningar och/eller museer där kompetens för uppgiften från egen eller annan förening finns nedtecknad.
Mellan trafikdagarna, vid arbete på ånglokens pannor i både kallt och påeldat tillstånd (och andra fordons tryckkärl för den delen med).
Utbilda och verifiera kunskaperna hos personalen som arbetar med ånglokspannor och tryckkärl.
Ha dokumentation över denna personal, att visa upp för besiktningsföretagen vid deras kontinuerliga besiktningar av ånglokspannor och tryckkärl.
Slutligen: att det råder synpunkter på Dekras och KIWAs anställdas kunskaper om ånglokspannor spelar ingen roll i detta sammanhang.
Johan Vinberg
MRO
mormorsgruvan
Inlägg: 256
Blev medlem: 11 jan 2024, 08:46

Re: Arbetsmiljöverket ändrar ståndpunkt

Inlägg av mormorsgruvan »

Det är bra. Det behövs regler.
Incidenter har inträffat. En förening i Sverige hade ångvärme på nattetid. Vilket ledde till att vattennivån blev så låg att den inte syntes i vattenståndsglaset.
Kanske har det inträffat fler liknande incidenter ?
Micke Carlsson
Inlägg: 63
Blev medlem: 17 dec 2023, 11:10

Re: Arbetsmiljöverket ändrar ståndpunkt

Inlägg av Micke Carlsson »

Johan Vinberg skrev: 07 feb 2024, 23:10 Först av allt:
Notera att i texten nedan talas det om ”Arbetsgivare”. Arbetsmiljöverket har slagit fast att även föreningar som bostadsrättsföreningar eller museiföreningar ska betraktas som arbetsgivare.
Hur är detta fastställt, har de skrivit något ytterligare om detta utöver vad som står i deras handledning till AML? Det vore ju intressant att läsa hur de ordagrant har fastställt denna hållning om det har skett på något ytterligare sätt.
harald
Inlägg: 89
Blev medlem: 15 dec 2023, 16:29
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Arbetsmiljöverket ändrar ståndpunkt

Inlägg av harald »

Micke Carlsson skrev: 12 mar 2024, 17:38
Johan Vinberg skrev: 07 feb 2024, 23:10 Först av allt:
Notera att i texten nedan talas det om ”Arbetsgivare”. Arbetsmiljöverket har slagit fast att även föreningar som bostadsrättsföreningar eller museiföreningar ska betraktas som arbetsgivare.
Hur är detta fastställt, har de skrivit något ytterligare om detta utöver vad som står i deras handledning till AML? Det vore ju intressant att läsa hur de ordagrant har fastställt denna hållning om det har skett på något ytterligare sätt.
Det framgår väl av 3 kap. 5 § första stycket i Arbetsmiljölagen.
I fråga om arbete som arbetsgivare själv utför skall denna lag och med stöd därav meddelade föreskrifter iakttagas i tillämpliga delar. Detsamma gäller när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, dock ej om verksamheten bedrives endast av medlemmar av samma familj.
Micke Carlsson
Inlägg: 63
Blev medlem: 17 dec 2023, 11:10

Re: Arbetsmiljöverket ändrar ståndpunkt

Inlägg av Micke Carlsson »

Det har funnits många och delade meningar om vad som definierar en "arbetsgivare" och verket själva håller med om att det inte är solklart. Att en grupp människor reser en midsommarstång är inte sådant arbete som regleras av lagen, men att driva en museijärnväg är det, enligt deras egen utgivna handledning till Arbetsmiljölagen.

Min fråga var om Arbetsmiljöverket uttalat sig (igen) i den frågan (och vad de isåfall sagt och om man kan läsa detta någonstans) eftersom Johan Vinberg skrev: "Arbetsmiljöverket har slagit fast att även föreningar som bostadsrättsföreningar eller museiföreningar ska betraktas som arbetsgivare."
Skriv svar